خطبه199 نهج البلاغه

با نماز پیمان ببندید

وپایبند آن باشید

وآنرا زیاد به جا آورید

وبا آن به خدا نزدیک شوید

ترجمه انگلیسی

commit your selves to prayer

and be watchful over it

pray as muchas you can

and seeknearnessto God through it

sermon 199

+ نوشته شده توسط nayeri در یکشنبه هجدهم اسفند 1392 و ساعت 1:18 |

نماز نور چشم من است.(پیامبر اکرم (ص))

+ نوشته شده توسط nayeri در جمعه شانزدهم اسفند 1392 و ساعت 15:6 |